COVS

Commissie Integriteit en Gedrag

8 december 2023

De COVS heeft een Commissie Integriteit en Gedrag opgericht. Graag vertellen wij wat we kunnen betekenen. Waarom een Commissie Integriteit en Gedrag? De bestrijding van grensoverschrijdend gedrag in de sport krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Zo moet je in sommige gemeenten als sportvereniging (en daarmee als scheidsrechtersvereniging) een vertrouwenscontactpersoon aanstellen. Deze trend zet

Lees verder…

Commissie blauwdruk

15 september 2023

Verenigingen uit West 1 zijn, tijdens een bijeenkomst in het district, tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat de COVS in haar huidige vorm geen of onvoldoende meerwaarde biedt voor haar leden. Het gebrek aan meerwaarde wordt bevestigd door een jaar op jaar teruglopend ledenaantal, de afgenomen animo voor activiteiten (veldvoetbal, spelregels) die de COVS organiseert

Lees verder…

Spelregelquiz 2021-2022 via de COVS-site

18 oktober 2021

Op veler verzoek wordt er dit seizoen wederom een internetquiz georganiseerd. Als vervolg op de eerder dit jaar gehouden wedstrijd gaat de LCS (Landelijke Commissie Spelregels) weer een spelregelwedstrijd via internet organiseren. Meedoen kan via: www.covs.nl (zie toelichting en instructies op de pagina). De quiz wordt in 10 rondes 2-wekelijks gehouden en wordt op de

Lees verder…

Landelijke competitie spelregels

7 april 2020

Spelregels m.b.v. Socrative op COVS-site Omdat het amateurvoetbal totaal tot stilstand is gekomen leek het ons mooi idee vanuit COVS Nederland een landelijke competitie spelregels op te zetten voor de scheidsrechters en assistenten. We hebben dit gedaan in overleg en met ondersteuning van LCS. En we willen dit gaan uitvoeren en kijken of dit ook

Lees verder…

Rondje langs de velden

18 maart 2018

Al eerder heeft het VCN aangekondigd graag met u in gesprek te gaan over de COVS in het zogenoemde “rondje langs de velden”. Doel van deze gesprekken is om de communicatie en samenwerking binnen de COVS te verbeteren en om volgende stappen te zetten bij de uitvoering van ons activiteitenplan. Daarmee wordt de zichtbaarheid van

Lees verder…