Rondje langs de velden

18 maart 2018

Al eerder heeft het VCN aangekondigd graag met u in gesprek te gaan over de COVS in het zogenoemde “rondje langs de velden”. Doel van deze gesprekken is om de communicatie en samenwerking binnen de COVS te verbeteren en om volgende stappen te zetten bij de uitvoering van ons activiteitenplan. Daarmee wordt de zichtbaarheid van de COVS groter en ervaren de bij de COVS aangesloten scheidsrechters ook daadwerkelijk een meerwaarde van het lidmaatschap.

Documenten:

Brief uitnodiging rondje langs de velden 2018
Agenda rondje langs de velden 2018
Kerntaken van de COVS
Missie en visie COVS
Meerjarig activiteitenplan COVS 2016-2020
Vragen ter voorbereiding op het rondje langs de velden
Voorstel samenwerking binnen de COVS


Geef een antwoord