ALV dinsdag 30 januari 2024

24 januari 2024

Onlangs heeft iedereen via de secretaris de uitnodiging per e-mail ontvangen voor het bijwonen van de 99e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden op dinsdag 30 januari 2024 in ons clubgebouw De Toss aan de Valkenierslaan 285a en vangt aan na de training om 20.45 uur. De nodige documenten voor de jaarvergadering zijn hier

Lees verder…

Kaart marathon 28 december

14 januari 2024

Op zaterdag 28 december vond weer de jaarlijkse winter kaartmarathon plaats. Zo’n 50 fanatieke kaarters startten omstreeks 10 uur met rikken en jokeren om uiteindelijk met één van de goed gevulde prijzenmanden er vandoor te gaan. Ook deze keer hadden Ben van Gils en Piet Laming de organisatie weer prima op orde zowel qua prijzenpakket

Lees verder…

Kerstboodschap

23 december 2023

Het jaar 2023 loopt op zijn einde. Over ruim een week zullen we aan het jaar 2024 beginnen. Voor nu pakken we even een momentje om terug te kijken op het jaar 2023. Ongetwijfeld zijn er gelukkige, maar ook verdrietige momenten gepasseerd. Gezamenlijk hebben we afgelopen zaterdag van een heerlijk kerstdiner genoten. Complimenten voor de

Lees verder…

Commissie Integriteit en Gedrag

8 december 2023

De COVS heeft een Commissie Integriteit en Gedrag opgericht. Graag vertellen wij wat we kunnen betekenen. Waarom een Commissie Integriteit en Gedrag? De bestrijding van grensoverschrijdend gedrag in de sport krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Zo moet je in sommige gemeenten als sportvereniging (en daarmee als scheidsrechtersvereniging) een vertrouwenscontactpersoon aanstellen. Deze trend zet

Lees verder…

Commissie blauwdruk

15 september 2023

Verenigingen uit West 1 zijn, tijdens een bijeenkomst in het district, tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat de COVS in haar huidige vorm geen of onvoldoende meerwaarde biedt voor haar leden. Het gebrek aan meerwaarde wordt bevestigd door een jaar op jaar teruglopend ledenaantal, de afgenomen animo voor activiteiten (veldvoetbal, spelregels) die de COVS organiseert

Lees verder…

Agenda

14 juni: Seizoen afsluiting

30 augustus: Seizoen opening met BBQ

Laatste nieuwsbrief

Sponsors

Thuiszorg Mathila JMO juridisch advies