Commissie blauwdruk

15 september 2023

Verenigingen uit West 1 zijn, tijdens een bijeenkomst in het district, tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat de COVS in haar huidige vorm geen of onvoldoende meerwaarde biedt voor haar leden. Het gebrek aan meerwaarde wordt bevestigd door een jaar op jaar teruglopend ledenaantal, de afgenomen animo voor activiteiten (veldvoetbal, spelregels) die de COVS organiseert of activiteiten die niet meer van de grond komen. Daarbij verliezen veel leden, zowel verenigingen als individuele leden, de binding met de COVS en haken af, juist in een tijd dat verbinding nodig is. Ook het enthousiasmeren van nieuwe (jonge) leden om lid te worden van de COVS wordt een steeds grotere opgave omdat de meerwaarde onvoldoende zichtbaar wordt voor de (assistent-)scheidsrechter, die deze meerwaarde vaak wel binnen zijn of haar eigen vereniging vindt en daar dan als geassocieerd lid of donateur aan verbonden blijft.

COVS verenigingen uit West 1 hebben een commissie opgezet, genaamd Commissie Blauwdruk, om een blauwdruk te maken van een COVS die meerwaarde biedt voor de (assistent-)scheidsrechters en die ook een samenwerking met de KNVB nastreeft.

Wilt u hier meer over lezen? Hier staan alle nieuwsbrieven van de Commissie Blauwdruk.


Geef een antwoord