KNVB

Geen promotie/degradatie scheidsrechters

25 maart 2021

De reguliere voetbalcompetities worden dit seizoen niet uitgespeeld. Besloten is dat alle teams komend seizoen op hetzelfde niveau zullen uitkomen als waarop ze dit seizoen zijn begonnen. Dit geldt ook voor de arbitrage. Dat betekent dat we dit seizoen geen promotie/degradatie doorvoeren. Dit geldt voor zowel de jeugd- als de senioren (assistent-)scheidsrechters en voor zowel

Lees verder…

Toegangsbewijs amateurvoetbal

17 augustus 2020

Vanwege het coronavirus en de hiermee samenhangende maatregelen en beperkingen kunnen clubs minder toeschouwers dan gebruikelijk toelaten tot hun accommodatie. Om die reden heeft het bestuur amateurvoetbal besloten het algemeen toegangsbewijs amateurvoetbal niet meer beschikbaar te stellen aan personen die hier geen recht op hebben op grond van artikel 3 lid 1 van het Algemeen

Lees verder…

Coronaprotocol arbitrage

10 juli 2020

Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen zijn er coronaprotocollen van toepassing. De KNVB heeft ook voor de scheidsrechters een protocol opgesteld met diverse maatregelen van aankomst op het sportpark, voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd en tot na de wedstrijd. Dit protocol kan regelmatig worden aangepast (check het dus regelmatig!)

Lees verder…

VOG verplicht voor alle KNVB-officials

24 juni 2020

Met ingang van seizoen 2020/`21 stelt de KNVB een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) verplicht voor alle KNVB-officials in het amateurvoetbal. Zo kunnen we gezamenlijk nog beter zorgen voor een veilige en prettige voetbalomgeving voor iedereen. In 2015 is al gestart met de invoering van de VOG, als instroomeis voor alle deelnemers aan een scheidsrechtersopleiding III.

Lees verder…

Trainingsschema April

6 april 2020

Of en wanneer de competities weer ​beginnen is op dit ​moment nog onduidelijk​, maar als ze weer beginnen dan ​moet je daar als ​(assistent​-​)scheidsrechter conditioneel klaar voor zijn. Een lastige opgave, omdat het niet meer mogelijk is om gezamenlijk te trainen en de sportscholen en sportverenigingen hun deuren hebben moeten sluiten. Je zult dus op

Lees verder…

Promotie- en degradatieregeling scheidsrechters 2018-2019

12 december 2018

Op basis van de groepsaantallen per 1 november 2018 is het promotie-/degradatiemodel voor het seizoen 2018/’19 vastgesteld. Indien er (grote) wijzigingen plaatsvinden in de groepsaantallen gedurende het huidige seizoen, kan het P/D-model bijgesteld worden. Bij het vaststellen van de aantallen is rekening gehouden met het aantal beschikbare wedstrijden per speelronde voor de desbetreffende groep. De

Lees verder…

Promotie- en degradatieregeling scheidsrechters 2017-2018

4 januari 2018

Op basis van de groepsaantallen per 1 november 2017 is het promotie-/degradatiemodel voor het seizoen 2017/’18 vastgesteld. Indien er (grote) wijzigingen plaatsvinden in de groepsaantallen gedurende het huidige seizoen, kan het P/D-model bijgesteld worden Bij het vaststellen van de aantallen is rekening gehouden met het aantal beschikbare wedstrijden per speelronde voor de desbetreffende groep. Meer

Lees verder…