Toegangsbewijs amateurvoetbal

17 augustus 2020

Vanwege het coronavirus en de hiermee samenhangende maatregelen en beperkingen kunnen clubs minder toeschouwers dan gebruikelijk toelaten tot hun accommodatie. Om die reden heeft het bestuur amateurvoetbal besloten het algemeen toegangsbewijs amateurvoetbal niet meer beschikbaar te stellen aan personen die hier geen recht op hebben op grond van artikel 3 lid 1 van het Algemeen Reglement.

Wat betekent dit in de praktijk voor:

Scheidsrechters, rapporteurs en andere officials
Wanneer je als (assistent-)scheidsrechter, rapporteur, coach of begeleider bent aangesteld dan heb je gewoon toegang tot de accommodatie. Je bent aangesteld door de KNVB en in de wedstrijdzaken app is dit voor de vereniging zichtbaar. Coaches en begeleiders kunnen niet zonder aanstelling naar een (assistent-) scheidsrechter gaan kijken. Je moet van tevoren zijn aangesteld door de KNVB.

Waarnemers ordemaatregelen
In tegenstelling tot gebruikelijk zal de KNVB de clubs gedurende de tijd dat het corona protocol van kracht is uiterlijk woensdag om 17.00 uur informeren over de aanstelling van een waarnemer bij standaard wedstrijden. Als je als waarnemer onverhoopt niet naar de wedstrijd kan komen, moet de vereniging hiervan in kennis worden gesteld.

Het bestuur amateurvoetbal zal met het oog op de tweede helft van het seizoen de situatie in december opnieuw bekijken.


Geef een antwoord