VOG verplicht voor alle KNVB-officials

24 juni 2020

Met ingang van seizoen 2020/`21 stelt de KNVB een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) verplicht voor alle KNVB-officials in het amateurvoetbal. Zo kunnen we gezamenlijk nog beter zorgen voor een veilige en prettige voetbalomgeving voor iedereen. In 2015 is al gestart met de invoering van de VOG, als instroomeis voor alle deelnemers aan een scheidsrechtersopleiding III. Inmiddels is het handboek arbitrage (2020/’21) aangepast met informatie over de verplichte VOG voor alle KNVB-officials in het amateurvoetbal.

Proces

Een week na het ontvangen van deze e-mail vraagt de KNVB de VOG voor jou aan. Deze aanvraag moet je thuis via je DigiD ondertekenen. Je krijgt hiervan een bericht in je mailbox. Vervolgens ontvang je de VOG thuis. Als je deze hebt ontvangen, moet je de VOG digitaal aanleveren bij zuid-aanklager@knvb.nl zodat deze in Sportlink geregistreerd kan worden. Het aanvragen van de VOG is voor jou in dit geval kosteloos.

Let op: Heb je al een VOG aangevraagd en ingediend ná 1-9-2018, dan hoef je nu geen VOG aan te vragen, máár verzoeken we je wel om een kopie van jouw VOG te mailen naar zuid-aanklager@knvb.nl.

Vervolg

Vervolgens zul je elke 3 jaar de VOG opnieuw moeten indienen bij de KNVB. Aangezien dit een behoorlijke klus is, gaan we dit proces verdelen over 3 jaren. Over 2 jaar starten we met het aanvragen van de VOG van 1/3 van de officials en 2023 de volgende 1/3 en in 2024 het laatste gedeelte. Wij vragen dan net als dit jaar de VOG voor jou aan, waarna jij deze kunt goedkeuren en opsturen.

Mocht je bezwaar hebben om een VOG aan te leveren dan verzoeken wij je contact op te nemen met zuid-scheidsrechterszaken@knvb.nl.


Geef een antwoord