ALV dinsdag 30 januari 2024

24 januari 2024

Onlangs heeft iedereen via de secretaris de uitnodiging per e-mail ontvangen voor het bijwonen van de 99e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden op dinsdag 30 januari 2024 in ons clubgebouw De Toss aan de Valkenierslaan 285a en vangt aan na de training om 20.45 uur.

De nodige documenten voor de jaarvergadering zijn hier te downloaden/bekijken:
Agenda
Jaarverslag
Notulen JALV 2023

De jaarcijfers zijn in overeenstemming met eerdere afspraken per mail aan alle leden toegezonden. De jaarcijfers van de Stichting Eigen Klubhuis zullen ter vergadering worden uitgereikt. Na behandeling zullen deze stukken weer worden ingenomen.


Geef een antwoord