Contributie betaling

22 maart 2023

Het nieuwe jaar is alweer een tijdje aan de gang. In de vorige nieuwsbrief heeft het bestuur u verzocht om uw contributie voor het jaar 2023 te voldoen. Ongeveer 1/3 van de leden heeft hieraan voldaan, daarvoor onze dank.

Herhaling
Namens het bestuur verzoek ik de overige leden om zo spoedig mogelijk hun contributie te voldoen. De kosten voor een heel jaar bedragen slechts €45,00. Gezinsleden, donateurs en leden van 18 jaar €22,50 en juniorleden (17 jaar of jonger) €10,00.

Ten name van Voetbalscheidsrechtersvereniging Breda en Omstreken, rekeningnummer NL14 INGB 0001632860.

Penningmeester Hugo Vogelezang


Geef een antwoord