Uitnodiging ledenvergadering

22 februari 2022

Hierbij nodigen wij de leden van de voetbalscheidsrechtersvereniging Breda en omstreken uit tot het bijwonen van de 97e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden op dinsdag 8 maart 2022 in het clubgebouw De Toss aan de Valkenierslaan 285a en vangt aan na de training om 20.45 uur.

De nodige documenten voor de jaarvergadering zijn hier te downloaden/bekijken:
Agenda
Jaarverslagen
Notulen JALV 2021

De jaarcijfers zijn in overeenstemming met eerdere afspraken per mail aan alle leden toegezonden. De jaarcijfers van de Stichting Eigen Klubhuis zullen ter vergadering worden uitgereikt. Na behandeling zullen deze stukken weer worden ingenomen.


Geef een antwoord