Contributie 2022

21 februari 2022

De penningmeester verzoekt aan de leden die dit nog niet gedaan hebben de contributie voor het jaar 2022 te voldoen.

Overeenkomstig het besluit in de ALV van 2021 is de hoogte van de contributie vastgesteld als volgt:

  • Leden die op 1-1-2022 19 jaar oud waren € 45,-
  • Leden die op 1-1-2022 nog geen 17 jaar waren € 10,-
  • Leden die op 1-1-2022 17 of 18 jaar oud waren, gezinsleden en ondersteunende leden € 22,50

De contributie kunt u overmaken naar rekeningnummer NL14 INGB 000 16328 60 ten name van Voetbalscheidsrechtersvereniging Breda en Omstreken. Graag vermelden voor wie betaald wordt.


Geef een antwoord