Bericht van het bestuur

21 januari 2021

Beste sportvrienden,

Normaal, als alles loopt zoals het eigenlijk zou moeten lopen, begin je het openingswoord in een nieuw jaar met het uitspreken van de beste wensen voor jou en al jouw dierbaren. Je wenst zonder er echt bij na te denken iedereen veel geluk en gezondheid toe en gaat er dan gemakshalve van uit dat dit ook zo zal gaan gebeuren.

Nu is echter alles anders en als we elkaar op dit moment iets willen wensen is het voorlopig alleen maar gezondheid en komt al het andere op de tweede plaats. De coronapandemie hakt er nog dagelijks flink in en van de recentelijke boodschap van onze premier word je niet echt vrolijk. De maatregelen zijn weer aangescherpt tot 9 februari en er komt vanaf komende zaterdag zelfs een avondklok waardoor we nog verder in onze bewegingsvrijheid worden beperkt.

Voorlopig zijn de vooruitzichten voor de voetbalsport en de scheidsrechterij dusverre van gunstig maar dat staat in schril contrast met wat de ziekte doet met onze ouderen en het zorgpersoneel in ziekenhuizen en verzorgingscentra.

De pandemie heeft ook de horeca, cultuur en evenementenbranche veel leed bezorgd en veel ondernemers uit deze sectoren staat het water tot aan de lippen.

De voorgestelde maatregelen maken dat onze sport en het verenigingsleven voorlopig nog in de stille stand zullen blijven en we maar langzaam vooruit moeten kijken tot we allemaal gevaccineerd zijn. Dat is heel vervelend maar als we gezond kunnen blijven komt er weer een periode dat we samen weer kunnen trainen en elkaar kunnen ontmoeten op clubavonden.

Het bestuur staat ook in de coronastand maar zal zo gauw dat mogelijk is de draad weer oppakken en zorgen dat in de tweede helft van dit jaar er nog enkele aansprekende activiteiten worden georganiseerd, waaronder in ieder geval de algemene ledenvergadering.

Nu in het begin van het jaar, waarin we goede voornemens maken, wil het bestuur nogmaals de oproep doen aan u allen om eens na te denken of u de nieuwe secretaris van onze vereniging wilt worden of de nieuwe penningmeester van de stichting. Voor beide vacatures hebben we al in diverse nieuwsbrieven een oproep gedaan maar nu doen we dat aan het begin van het jaar nogmaals en hopen dat er leden zijn die de goede voornemens werkelijkheid laten worden met de aanmelding voor een bestuursfunctie.

Het bestuur.


Geef een antwoord