Seizoenopening met BBQ ongeëvenaard druk en gezellig

12 september 2019

Als bestuur kijk je graag terug op geslaagde activiteiten zo ook op de seizoenopening van vorig jaar waar mar liefst 70 leden met partners aanwezig waren. Je kijkt of de formule misschien moet worden aangepast of dat je moet voortborduren op iets dat goed aanslaat. Het bestuur koos voor het laatste en dat heeft dit jaar erg goed uitgepakt met een opkomst van meer dan 80 deelnemers, waarbij er sprake was van een goede mix van oude en jonge leden.

Er was niets veranderd aan de inkoop van het vlees, geen wijzigingen in salades, frites en alle andere benodigdheden en de koks waren ook dit jaar Hugo Vogelezang en Jeroen Geerts. De financiële bijdrage was onveranderd vijf euro en dat was een minimale bijdrage voor de geleverde drank en spijzen.

Omdat voorzitter Rob Luyken deze avond andere verplichtingen had nam secretaris Piet Janssen de honneurs waar en heette hij alle gasten welkom. Een speciaal welkom voor Jos en Ine Hendriks omdat Jos 25 jaar lid is van de COVS en daarvoor wegens vakantie niet gehuldigd kon worden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Daarnaast waren 17 leden gepromoveerd naar een hogere groep en die leden waren allemaal als gast voor deze avond uitgenodigd. Van deze 17 moesten er helaas zeven verstek laten gaan.

Piet begon met het toespreken van jubilaris Jos Hendriks, die van 2001 tot 2006, deel heeft uitgemaakt van het verenigingsbestuur met de portefeuille spelregels. Jos heeft in de loop der jaren bij de nodige verenigingen binnen ons werkgebied getracht de jeugdige spelers wat spelregelkennis bij te brengen.

Ine werd gevraagd om bij Jos de speld, behorende bij het 25-jarige lidmaatschap, op te steken en werd zelf voor de ondersteuning van Jos bedankt met een boeket bloemen.

Daarna werden de gepromoveerde leden gefeliciteerd met hun promotie en kregen zij uit handen van Piet een klein aandenken in de vorm van een horloge.

Het bestuur had ook gemeend om de trainingsbezoeken dit jaar eens te waarderen en voor twee leden die afgelopen jaar de meeste trainingsavonden hadden bezocht was er ook een kleine attentie. Bert van Arendonk was met 45 van de 49 trainingsavonden de kampioen en Arno Mathon met 37 was een goede tweede.

Nu was het woord aan de secretaris van het stichtingsbestuur Ruud van Arendonk, die alle aanwezigen vroeg om mee naar buiten te gaan om de nieuwe zeecontainer, die de stichting recentelijk had aangeschaft, officieel in gebruik te nemen. Ruud legde uit waarom de zeecontainer er nu eindelijk was gekomen daar er 25 jaar geleden bij de bouw van het clubhuis al over was gesproken. Zoals bij het te water laten van een nieuw schip gebruikelijk is werd ook de container in gebruik genomen door een fles champagne erop los te laten.

Na dit formele intermezzo was het tijd om de inwendige mens te voeden en de beide koks, Hugo en Jeroen, hadden niet stil gezeten en iedereen kon gaan genieten van lekkere varkenshaas, spek, hamburgers en biefstuk.

In de keuken en achter de bar was er dit jaar assistentie van Robbie Luyken en moeder Veronique en Claudia Geerts en een attente Dylan Boomaars was bij drukke momenten een gewaardeerde invalkracht. Met vereende krachten werd ervoor gezorgd dat iedereen op tijd kon eten en drinken en dat op het eind van de avond alles weer netjes was opgeruimd.

De avond verliep ouderwets gezellig en toen het Nederlands elftal ook nog eens afgetekend van Duitsland won kon de avond helemaal niet meer stuk.

Het bestuur kan met genoegen terugkijken op een meer dan geslaagde activiteit en natuurlijk hopen zij dat de volgende seizoenopening weer iets drukker zal worden.


Geef een antwoord