JALV 2019

18 maart 2019

Hierbij nodigen wij de leden van de voetbalscheidsrechtersvereniging Breda en omstreken uit tot het bijwonen van de 94e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
De vergadering wordt gehouden op dinsdag 26 maart 2019 in het clubgebouw De Toss aan de Valkenierslaan 285a en vangt aan na de training om 20.45 uur.

De nodige documenten voor de jaarvergadering zijn hier te downloaden/bekijken:
Agenda
Jaarverslagen
Notulen JALV 2018

De jaarcijfers en toelichting op die cijfers zullen op de jaarvergadering uitgereikt worden en de aanwezigen zullen de gelegenheid krijgen die stukken te bestuderen.


Geef een antwoord