Aftrap campagne Ben Sportief & Toon Respect

13 september 2019

Op 23 oktober 2017 hebben alle Bredase voetbalclubs, COVS, Breda Actief, Werkgroep S&R van OBA, Gemeente en KNVB een overeenkomst “Samen werken aan een veilig sportklimaat” getekend. Doel hiervan was om zich in te zetten voor een veilig sportklimaat op en rond de voetbalvelden. Er is toen ook afgesproken om samen te werken om dat doel te bereiken door gezamenlijk een promotiecampagne S&R op te zetten en uit te voeren. Gedachte is dat het veel effectiever en efficiënter is om vanuit alle clubs een overkoepelende, herkenbare campagne uit te dragen i.p.v. ieder los voor zich; iedere club kan hiernaast ook eigen acties (blijven) uitvoeren.

Als gebiedende wijs om het doel te bereiken is de boodschap: ben sportief en toon respect naar elkaar. Maar naast een kreet kunnen dit ook 2 figuren zijn. Ben Sportief en Toon Respect. Vroeger waren zij niet zo sportief en heetten ze Bennie (als kleine Ben en nie(t) sportief) en Toonnie (idem). Ben en Toon gaan allerlei dingen vertellen en beleven op een eigentijdse manier, met humor. Op deze manier gaan we de thema’s (normen en waarden, gewenst gedrag e.d) rondom S&R onder de aandacht brengen.

Met het aftrapweekend vragen we aandacht voor onze gezamenlijke campagne “Ben Sportief en Toon Respect”. Hier willen we natuurlijk zoveel mogelijk mensen bij betrekken. Communicatie naar buiten toe is hierbij erg belangrijk. Communicatie richting de leden en ouders/verzorgers, maar ook communicatie richting de omgeving, zoals het inlichten van de bezoekende verenigingen.

Het hele draaiboek kunt u hier downloaden/bekijken


Geef een antwoord