Spelregelteams stranden in rommelige districtsfinale

7 april 2018

Het is vrijdagavond 6 april niet gelukt door één van de 2 teams van Breda die mee speelden in de districtsfinale voor spelregelteams de landelijke finale te halen. In een rommelige wedstrijd met enige discutabele vragen en antwoorden eindigde de Bredase teams op de respectievelijk de 2e en 5e plaats. Voor team Breda 1 speelden Herman Huijbrechts, Cor Nagtzaam en Jean-Pierre Loontjens – voor Breda 2 speelden Rob Vlegels, Toine Bruijns en Dylan Boomaars.

De door de groep Valkenswaard georganiseerde districtsfinale werd gehouden in het clubhuis van de COVS Eindhoven (de 90-jarig jubilerende groep Eindhoven is tevens organisator van de landelijke finale op zaterdag 9 juni).

Reeds voor aanvang had wedstrijdleider Leo van Beurden aangeven bij enkele vragen te zullen ingrijpen. Dit zorgde meerdere malen voor commotie en discussie onder de deelnemers. De wedstrijd begon zoals gewoonlijk met 10 schriftelijke vragen voor iedereen, gevolgd door 5 meerkeuze-, 5 quiz- en 3 beeldvragen. Bij de meerkeuzevragen ontstond er al discussie omdat door de LCS aangeven antwoorden ter plaatse weer gecorrigeerd dienden te worden (of verkeerd op het scherm stonden) en er zelfs een reserve vraag gesteld moest worden. Ook bij de quizvragen ontstond er wederom commotie omdat een vraag tekstueel totaal onduidelijk was geformuleerd en ook het gegeven antwoord door de LCS niet conform de spelregels was. Dit keer wilde de wedstrijdleiding er niet meer aan om een reserve vraag te stellen – en hoeverre dit invloed had op de uiteindelijke uitslag zullen we maar in het midden laten, maar dat het nadelig was voor Breda is wel duidelijk.

Al met al was het een rommelige wedstrijd en was het zeer jammer was dat er geen op voorhand op juistheid gecontroleerde districtsfinale gespeeld kon worden. Den Bosch onder leiding van coach Leo van Beurden zal Zuid I vertegenwoordigen op de landelijke finale op 9 juni te Eindhoven.

Eindstand:
1. Den Bosch – 271 punten
2. Breda 1 – 263 punten
3. De Langstraat – 234 punten
4. Tilburg – 228 punten
5. Breda 2 – 222 punten
6. Valkenswaard – 193 punten


Geef een antwoord