Rob Luyken nieuwe voorzitter

14 maart 2018

In een volle De Toss opende voorzitter Cor Nagtzaam, voor het laatst als voorzitter fungerend, om 20.45 uur de 93e ledenvergadering. Kandidaat voorzitter Rob Luyken ontnam hem direct het woord en vroeg de vergadering om middels een groot applaus Cor te feliciteren met de tijdens het Sportgala ontvangen sportpenning van de Gemeente Breda.

Daarna mocht Cor zijn openingswoord uitspreken waarin hij terugkeek op zeven mooie jaren als voorzitter van een prachtige vereniging en een fijn team van collega bestuurders.
De jaarverslagen werden zonder veel op – of aanmerkingen snel goedgekeurd en ook de kascontrolecommissie had geen reden om het bestuur niet te dechargeren voor het financiële beleid.
De bestuursverkiezing was alleen van belang bij het aftreden van voorzitter Cor Nagtzaam en het benoemen van zijn opvolger Rob Luyken. De voorzittershamer werd door Cor aan Rob overhandigd en Rob sprak daarna de beleidsvisie voor komend jaar uit. Jack Brummer de laatste voorzitter van de groep Roosendaal werd door de vergadering met applaus begroet als nieuw bestuurslid.

Jurgen Kuijpers, John van Vugt en Cees Ripmeester werden in het zonnetje gezet door de oud voorzitter Cor Nagtzaam vanwege hun 25 jarige lidmaatschap. Naast de speld waren er bloemen voor de jubilarissen. Wim Dictus, die gehuldigd zou worden voor zijn 40 jarige lidmaatschap moest op het laatste moment wegens ziekte afzeggen maar speld en bloemen zullen ook aan hem worden aangeboden.

Als laatste nam de nieuwe voorzitter Rob Luyken op gepaste wijze afscheid van Cor Nagtzaam met een gesloten enveloppe en een bloemetje voor echtgenote Jose.


Geef een antwoord