Contributiebetaling 2018

3 januari 2018

Wij verzoeken u om de contributie over het verenigingsjaar 2018 over te maken op het rekeningnummer van onze vereniging: NL14 INGB 0001632860.

De contributie voor leden bedraagt € 45 en voor gezinsleden en juniorleden van 19 tot 21 jaar € 22,50.
Het bestuur gaat er van uit dat u tijdig uw contributie zult voldoen.


Geef een antwoord